Více o hře

Zahrát si, zasoutěžit, pobavit se a zároveň získat potřebné znalosti? To je sen každého, kdo někdy chodil do školy. Že i finanční vzdělávání může být zábava, dokázalo už pár deskových her. A právě úspěšný koncept jedné z nich, hry Peníze navíc, byl předlohou vývoje on-line hry FinGR Play.

FinGR Play je první a jedinou on-line hrou svého druhu v ČR. Je široce dostupná, stále aktuální, její zahrání nestojí hráče víc než cca hodinu času. S FinGr play může praktické znalosti získat nebo si je ověřit opravdu každý.

Hra kopíruje podmínky českého finančního trhu, dosažené částky jsou za daných podmínek reálně dosažitelné.

JAK HRA PROBÍHÁ?

Hra má 10 kol. Každé kolo představuje 3 roky života rodiny, kterou provázíš a skládá se vždy ze čtyř kroků či fází:

  1. Finanční transakce, kde nastavuješ hospodaření, provádíš vklady a výplaty do a z nabídnutých finančních nástrojů.
  2. Událost, jejíž důsledky musíš hned finančně řešit (výpadek příjmu, dědictví, úraz atp.).
  3. Vývoj trhů, který změní hodnoty podílových listů (peněžní trh, dluhopisy, akcie) dle dění na trzích. Změněné hodnoty pak určují, za kolik se nakupuje a prodává celé další jedno kolo, tj. do další fáze Vývoje trhů, která určí hodnoty nové. Změny hodnot se týkají výhradně peněz zainvestovaných do peněžního trhu, dluhopisů, akcií, a to jak těch, které držíš do vhodného okamžiku, tak těch placených pravidelně z volných měsíčních prostředků (tedy z cash-flow).
  4. Výplata a zhodnocení kola – pravidelná výplata výnosů z některých nástrojů (termínovaný vklad, spořicí účet, pravidelné investice) navýší majetek v banku. Vždy ve fázi 1 – ve Finančních transakcích s ním lze opět pracovat. Zhodnocení ti pak ukáže statistiku, jak sis během kola (tj. během jedné tříletky) vedl/a.

Cílem hry je provést svěřenou rodinu třiceti lety života, splnit jí v určeném věku 3 hlavní finanční cíle a dosáhnout k věku šedesáti let co nejvyššího zhodnocení. Jak hru uhraješ, záleží především na tom, jak nastavíš finanční hospodaření.

Hra končí konečným součtem ve věku šedesáti let, neukončíš-li ji z důvodu nedostatku peněz dříve. V šedesáti letech jsou veškeré prostředky převedeny na hotovost a sečteny. Součet určí procento splnění cílů, které přepočítané na body a upravené o bonusy a sankce za dobré a chybné kroky, dá bodový výsledek a zařadí jej do žebříčku.

JAK SI ZAHRÁT?

Kliknutím na šipku rozcestníku otevřeš příslušnou variantu a můžeš hrát …

Hra s průvodcem – vhodná pro začátečníky, zorientuje tě, jak hru hrát

Zahraj si – běžná herní varianta pro každého, hraní do žebříčku, příp. i s volbou obtížnosti

Turnaje – otevřená a uzavřená klání různých skupin (uzavřené turnaje jen na pozvání tzv. koordinátorem – vysvětlení dále)

JAK USPOŘÁDAT TURNAJ?

(pro vzdělavatele: učitele, interní a externí lektory, nositele a šiřitele myšlenky finančního vzdělávání)

Hru lze výborně začlenit do jakéhokoli programu vzdělávání. Je využitelná jako nástroj k získání, osvojení ale i testování či měření získaných znalostí a jejich využití.

Na základě žádosti zde, se můžeš stát koordinátorem, který organizuje skupinová hraní (turnaje). Sestavuje herní scénář, vyzývá k hraní a vyhodnocuje turnaj skupiny či více svých skupin.

CHCEŠ VĚDĚT VÍC?

Kontaktuj nás na podpora@fingrplay.cz.

Vznik hry - zábavné formy vzdělávání dle standardů finanční gramotnosti – oficiálně podpořili:

  1. Pracovní skupina pro finanční vzdělávání Ministerstva financí
  2. Aliance proti dluhům, odbor prevence kriminality Ministerstva
  3. Ministerstvo školství

(záštity, garance, partneři)

NASTAVENÍ COOKIES