05. 06. 2019

V měsíci květnu bylo sehráno 7 832 her, z toho 2 955 s nenulovým výsledkem. Květnový průměr je 156 bodů. Vypadá to na tvrdý trénink, co hra dokáže. O tom vypovídají i četné mínusy zaznamenané tento měsíc. Nejlepší výsledek na body i peníze dosáhl MatyášD, přes tisíc bodů, 18,8 mil v penězích. Ať máme co překonávat ...

Zde je květnový topten:

1. MatyášD, 2. Martiti, 3. Miloš Bínek, 4. Derek, 5. Sysman_3, 6. Pavlo, 7. Michal, 8. Matyáš, 9. Lenka, 10. Coco

Gratulujeme!

11. 04. 2019

Do turnaje se přihlásilo 80 tříd, zapojilo se 1 200 hráčů, sehráno bylo 10 632 her.

Turnajový průměr byl 267 bodů, o 86 bodů více než loni.

Výsledky vyhlašujeme ve čtyřech kategoriích:

3 NEJLEPŠÍ SŠ

1. místo: 3.C SŠ Náhorní, 645 bodů, 6,3 mil v penězích

2. místo: 4.A Gymnázia Na Vítězné pláni, 589 bodů, 5,7 mil v penězích

3. místo: 3IT SČMSD Humpolec, 578 bodů, 7,1 mil v penězích

3 NEJLEPŠÍ ZŠ

1. místo: 7 ZŠ Puklice, 543 bodů, 5,6 mil v penězích

2. místo: 9 ZŠ Puklice, 537 bodů, 8,2 mil v penězích

3. místo: 8 ZŠ Puklice, 473 bodů, 5,7 mil v penězích

3 NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI ze SŠ

1. místo: Koště Drny, 3.C OA Ostrava-Poruba, 770 bodů, 22,2 mil v penězích

2. místo: Lolmi, 3.PK ISŠTE Sokolov, 741 bodů, 12,3 mil v penězích

3. místo: Týna, 3.C Ostrava-Poruba, 722 bodů, 13,6 mil v penězích

3 NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVCI ze ZŠ

1. místo: Jara, 9 ZŠ Puklice, 668 bodů, 9,4 mil v penězícch

2. místo: Vendula Kalců, 8.B ZŠ Vamberk, 662 bodů, 5,4 mil v penězích

3. místo: Taryho figurka, 7 ZŠ Puklice, 660 bodů, 4,9 mil v penězích

:-) Pochvala: vyřešení vlastního bydlení, dosažení renty, bezpečné rozložení majetku

:-( Ke zlepšení: předčasný výběr investic, investice na dluh, podpojištění a přepojištění

DĚKUJEME ZA ÚČAST A NASAZENÍ!

SŠ Náhorní • Gymnázium Vítězná pláň • SČMSD Humpolec • ISŠTE Sokolov • SŠ polytechnická Brno • ZŠ Puklice •  SŠ Havířov •  CGNŘ Olomouc • SPŠ Kutná Hora • Bisk Gymn Žďár • ZŠ Vamberk • ZŠ Lutín • SŠNO Bystřice pod Hostýnem • SPŠ dopravní Plzeň • EDUCA Pardubice • PA Praha • SPŠS Betlémská Praha • OA Ostrava-Poruba • ZŠ T.G. Masaryka Praha • SZdŠ a OA Rumburk • Karlínská OA • OA Kroměříž • VOŠ a SŠ České Budějovice • SŠ AGC Teplice • SOU Sedlčany • ZŠ Eriza Mělník • Mendelova Nový Jičín • Gymnázium Olomouc-Hejčín

Děkujeme partnerovi Turnaje společnosti Conseq.

01. 04. 2019

Turnaj Tříd 2019 je dohrán, výsledky jsou k vidění na turnajové stránce. Vyčištěné výsledky s průměry vám rozešleme během několika dnů. Celkové pořadí pak po dohrání úplně všech - do konce tohoto týdne, tj. do 5.4. 2019.

Děkujeme všem za účast a nasazení! Výsledky jsou skvělé! :-)    

19. 03. 2019

TURNAJ TŘÍD 2019 odstartoval. Jednotlivé soutěžní turnaje naleznete po přihlášení na Turnajové stránce. Většina turnajů proběhne v týdnu od 18. do 24.3. do 20 hod. Na požádání prodlužujeme do 29.3. do 18 hod. Po tomto datu začneme zpracovávat výsledky! Ceny připravujeme se společností CONSEQ, která je partnerem Turnaje.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÁ KLÁNÍ!

15. 03. 2019

Líbil se vám loňský Turnaj tříd? Zapojte se i letos!

Dnes, 1.2. 2019, SPOUŠTÍME REGISTRACE do TURNAJE TŘÍD 2019.

Třídu registruje učitel zde: https://www.fingrplay.cz/cs/koordinator. 

Soutěžní turnaje proběhnou v týdnu 18.-24.3. 2019 (s možností prodloužení do 29.3.)

Těšíme se vás! 

28. 02. 2019

Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2019 - pravidla soutěže:

1. ABC finančního vzdělávání, o.p.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 29118531, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ABCfv“), pořádá tuto soutěž v on-line hře spravované na stránce www.fingrplay.cz pro školy,  (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Na vyžádání je možné hrát i dříve, o 1-2 dny (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se účastní třídy základních škol a jakékoli třídy středních škol, jejichž sídlo je v ČR, a které zaregistruje učitel nejpozději do 28.2. 2019 (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Princip Soutěže. Soutěžící hrají za sebe a v třídních týmech. Úkolem soutěžícího je provést rodinu úspěšně finančním životem v simulaci na stránce www.fingrplay.cz. Pořadatel na této stránce zveřejní turnaje pro registrované třídy, poskytne učitelům potřebné instrukce, přístupy a součinnost. Do soutěže vstupují pouze výsledky zahrané v příslušném turnaji. Výhercem je jedinec a třída, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. U jedince rozhoduje absolutní výše, u třídy průměr dosažených bodů přičemž minimální počet hráčů za třídu musí být min 10.

5. Výhra. Výhrou jsou věcné ceny pro jednotlivce, knížky, akce a pomůcky k dalšímu rozvoji a vzdělávání pro třídy (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře emailem uvedeným při registraci, nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel se následně s Výhercem dohodne na způsobu předání Výhry. 

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do hry FinGRplay.cz a vložením kódu pozvánky k soutěžnímu turnaji, vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho hráčské jméno (nick) a emailovou adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly.

11. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby při realizaci Soutěže, které nemůže ovlivnit, např. výpadky připojení, zastaralé prohlížeče, za doručení emailové zprávy o Výhře dle čl. 7 těchto Pravidel je-li adresa uvedena chybně, plná schránka atp.. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.FinGRplay.cz.

13. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.FinGRplay.cz.

14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 28. 2. 2019. 

01. 02. 2019

V lednu jsme zaznamenali 2 539 her, z toho 1 230 nenulových (860 s kladným výsledkem, 361 s výsledkem záporným). Nejlepším lednovým hráčem je Orsi se ziskem 745 bodů. Nejlepší na peníze byla Anetka 12,9 mil. Nejhorší výsledek na body drží Admack, na peníze Lukáš. Lednový průměr je 195 bodů. A podle toptenu to byla spíš dámská jízda ...

Zde je lednový TopTen:

1. Orsi, 2. Danp, 3. Anetka, 4. Veronika, 5. Eliška, 6. Janinka, 7. Káča, 8. Jonáš, 9. HonzaMal, 10. Zuzka

Gratulujeme! 

03. 01. 2019

V prosinci jsme zaznamenali 2 435 her, z toho 1 406 s nenulovým výsledkem (946 s kladnými, 460 se zápornými body). Prosincový průměr je 171 bodů a 2,8 milionu v penězích. Nejlepší prosincový výsledek jsme zaznamenali 31.12. - hráč Orsi tu dosáhl skvělých 768 bodů a patří mu i druhý nejlepší finanční výsledek. Nejlepší finanční výsledek, 12,8 milionu uhrál Botek. A měli jsme tu i hojně rekordmanů do mínusu - Patryovič (-6,3 mil), Vojta01 či Svarinka. Nejvíc bodů v prosinci hráči získali na hypotéce, nejvíc sankcí investováním na dluh, podpojištěním, příliš opatrným či naopak příliš riskantním rozložením majetku.

A zde už prosincový topten:

1. Orsi, 2. Hajkis, 3. Zuzka, 4. Lena, 5. Zelenk15, 6. KasikJan, 7. Nika Holo, 8. Martin, 9. Mosagres, 10. Ivan

GRATULUJEME!

a těšíme se v Novém roce :-)

03. 12. 2018

V listopadu jsme zaznamenali 2 281 her, z toho 1 504 s nenulovým výsledkem. Listopadový průměr 194 bodů. Nejlepší bodový výsledek, 776 bodů, sehrál/a Liubaka. Nejlepší finanční výsledek, 14,1 mil, zaznamenal Ppavel. Nejhorší finanční skóre minus 7,6 mil Andrej. Přes 10mil s bodovým ziskem přes 600 bodů zahrál Geeglas.

Zde je 10 nejlepších:

1. Liubaka, 2. Jeremiaru, 3. Dan1993, 4. Tomaidesova, 5. Kasanda, 6. KasikJan, 7. Štěpařová Martina, 8. TuckovaK, 9. Blazek, 10. Vasek

Gratulujeme!

07. 11. 2018

V říjnu jsme zaznamenali 7 684 her, z toho 4 611 s nenulovým výsledkem. Říjnový bodový průměr je 369 bodů (od aktualizace hry nejlepší měsíc). Nejlepší finanční výsledek (20,5 mil) dosáhl Filip Kolman, nejhorší (-15 mil) zahrál Lucas.

Říjnový topten (a bylo to těžké bojiště):

1. Patcas1, 2. Jeremiaru, 3. Zachl, 4. Dmitrii Iv, 5. PetruVit, 6. SimaMarek, 7. HudecovaLucie, 8. Roman, 9. Mirinda, 10. KralMilan

Gratulujeme, to jsou velmi slušné výsledky!

26. 10. 2018

Hlásíme průběžné výsledky v turnaji ČZU cup 10 2018. K 26.10. evidujeme prozatím 82 výsledků nad požadovanou hranicí 550 bodů. Nejlepší výsledek (prozatím) 735 bodů patří hráči mil.kral1. Turnaj běží ještě do 30.10. do půlnoci.

|<První   <Předchozí    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Další>   Poslední>|novinky 61-72 z 123
NASTAVENÍ COOKIES