10. 07. 2018

V červnu jsme zaznamenali 2052 her, 1251 s nenulovým výsledkem, z toho 829 s kladným, 422 se záporným. Průměr bodů činil 169, průměrné peníze 2,4 mil. Nejlepší finanční výsledek 12,8 mil dosáhla Veronika. Nejhorší, mínus 5,4 mil dosáhla Elizabeth20. Nejlepší finanční výsledek s nej body zahrál Kryštof (657 bodů, 11,5 mil).

Zde je červnový topten:

1. Martiti, 2. Annie.walkerova, 3. Viktor, 4. Kushallus, 5. HonzaMal, 6. Fixly, 7. Dlivansky, 8. Pavel, 9. Marek, 10. Patricie

Gratulujeme!

01. 06. 2018

V květnu probíhal Narozeninový turnaj (NT) o ceny. Zaznamenali jsme 6 223 her, z toho 4 039 nenulových. 3 044 kladných, 995 záporných. Výherce turnaje "jerrynn" se v celkovém květnovém pořadí umístil na 5. místě. Vítězem květnového žebříčku je "HonzaMal". Na peníze však nejvíc (18mil.) i nejméně (mínus 23mil.) dosáhl hráč "Dick more". Květnový průměr patří k nejlepším: 251 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. HonzaMal, 2. Cajty, 3. miri, 4. Kushallus, 5. jerrynn, 6. hanik, 7. jolanka, 8. Martiti, 9. fehy, 10. peetaa22

01. 05. 2018

V dubnu jsme zaznamenali 1 653 výsledků, z toho 761 nenulových. 571 kladných, 190 záporných. Nejhorší finanční výsledek dosáhl "Andy" mínus 7,1 mil. Nejlepší finanční výsledek 36,1 mil. zahrál a vítězem na body i na peníze byl jednoznačně "MIloš". Jeho výsledek ovlivnil i dubnový průměr, který byl vysoký 233 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. MIloš, 2. Leny, 3. Franta, 4. Sidoninka, 5. Lucie, 6. Pavla, 7. Jan, 8. Tyrael, 9. Alina, 10. Cabadaj

Gratulujeme!

13. 04. 2018

Milí hráči. Dnes, v pátek třináctého (13.4. 2018), proběhl plánovaný update hry s vynulováním žebříčků. Nyní se můžete těšit na jiný způsob bodování a na základě vašich připomínek reálnější průběh hry. Největší změnou je, že 2. cíl (spoření pro děti) vás už nevyhodí ze hry, ale "jen" odečte body. Plní se tlačítkem "vyplatit děti" na modré kartě spoření. Předčasně skončit lze už "jen" předlužením. Přibyly bodové bonusy a sankce. Věříme, že budete spokojeni. 

Historické žebříčky samozřejmě nezmizely úplně, naleznete je pod těmito odkazy: Výsledky hráčů do 13.4.2018, Turnaje do 13.4. 2018. Ale s nynější hrou nejsou srovnatelné, proto zůstanou stranou. Nejlepší hráči do 13.4. zůstanou celebritami první etapy hry :-).

Děkujeme za pochopení. 

   

10. 04. 2018

Celý týden probíhaly turnaje tříd z celé České republiky. O pořadí tříd rozhodl průměr všech hráčů, kteří za třídu hráli. O pořadí jednotlivců absolutní bodový zisk.

Zde jsou vítězné 3 třídy: 

1. 3.IT SČMSD Humpolec, průměr 441 bodů

2. Sport. gymnázium Kladno, průměr 435 bodů

3. 3.A SPŠ stavební Mělník, průměr 413

Nejlepší 3 hráči:

1. Vlad, 737 bodů, 8,9 mil, 4.A Na Vítězné pláni

2. RooodeY Kalfiřt, 669 bodů, 15,7 mil, 3.A SPŠ stavební Mělník

3. MIloš Lapin, 652 bodů, 15,6 mil, 3.A SPŠ stavební Mělník

Speciální uznání:

- deváťákům ZŠ a MŠ Puklice za umístění v Top 10 (7. místo)

- Marku Vochyánovi, osmákovi ZŠ a MŠ Puklice, za umístění v Top 10 (8. místo)

Zde jsou celkové výsledky tříd a jednotlivců.

VELKÁ GRATULACE!!!

14. 03. 2018

Turnaj tříd 2018 - jsme zhruba v polovině, úvodní rekordy už neplatí. Odehráno je 40 turnajů, 33 ještě zbývá. Teď to vypadá na vítězství do Mělníka, ale ještě není konec :-). Každopádně to bude napínavé!

13. 03. 2018

Turnaj tříd 2018 je v plném proudu. První výsledky už máme z Pardubic. Zaznamenali jsme 67 her, nejlepší dosažený průměr třídy zatím od 2.B z EDUCA Pardubice. Jen tak dál :-)!
Výsledky jsou k mání na této stránce vždy po ukončení turnaje na https://www.fingrplay.cz/cs/tournament. Největší výsledkovou smršť tu čekáme v pátek 16.3. v 16:01 hod, poslední výsledky naběhnou v neděli 18.3. v 16:01. Příští týden pak vše vyhodnotíme. 

01. 03. 2018

Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2018

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel: ABC finančního vzdělávání, o.p.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 29118531, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ABCfv“), pořádá tuto soutěž v on-line hře spravované na stránce www.FinGRplay.cz pro školy,  (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 12. 3. 2018 do 18. 3. 2018. Pro školy, které mají v tomto týdnu jarní prázdniny, probíhá soutěž o týden dříve. (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se účastní třídy základních škol a jakékoli třídy středních škol, jejichž sídlo je v ČR, a které zaregistruje učitel nejpozději do 7.3. 2018 (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Princip Soutěže. Soutěžící hrají za sebe i v třídních týmech. Úkolem soutěžícího je provést rodinu úspěšně finančním životem v simulaci na stránce www.FinGRplay.cz. Pořadatel na této stránce zveřejní turnaje pro registrované třídy, poskytne učitelům potřebné instrukce, přístupy a součinnost. Do soutěže vstupují pouze výsledky zahrané v příslušném turnaji. Výhercem je jedinec a třída, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. U jedince rozhoduje absolutní výše, u třídy průměr dosažených bodů. 

5. Výhra. Výhrou jsou knížky, akce a pomůcky k dalšímu rozvoji a vzdělávání ve finanční oblasti (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře emailem uvedeným při registraci, nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel se následně s Výhercem dohodne na způsobu předání Výhry. 

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do hry FinGRplay.cz a vložením kódu pozvánky k soutěžnímu turnaji, vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho hráčské jméno (nick) a emailovou adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly.

11. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby při realizaci Soutěže, které nemůže ovlivnit, např. výpadky připojení, zastaralé prohlížeče, za doručení emailové zprávy o Výhře dle čl. 7 těchto Pravidel je-li adresa uvedena chybně, plná schránka atp.. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.FinGRplay.cz. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.FinGRplay.cz. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 26. 2. 2018. 

01. 03. 2018

V únoru jsme zaznamenali 6 801 her, z toho 2 657 her s nenulovým výsledkem. 1924 výsledků kladných, 733 záporných. Nejhorší výsledek zahrál "oskarbukovsky" mínus 6,5 milionu. Nejlepší finanční výsledek (s kladnými body) zahrál "Jan", získal přes 14 mil. Únorový bodový průměr činil 154 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. Jan, 2. Franta, 3. Martin, 4. Renault megane, 5. xyzzy640, 6. kadlec14, 7. MIloš, 8. adam, 9. Sidoninka, 10. Hanibal

Gratulujeme!

12. 02. 2018

Uspět v lednu bylo krapet snazší. Evidujeme 882 her, z toho 401 nenulových (55 záporných výsledků, 346 kladných). Lednový průměr činil 232 bodů. A lednovým vítězem na body je opět Ruzazdb. Na peníze však Pasha 95. Nejvyšší dosažená částka překročila 17 milionů. Nejhorší částku mínus 3,4 milionu uhrála Marttinka. Rekordmanem se zápornými body je Patrik (-4 118) a opravdu netušíme, jak toho dosáhl :-).

Zde je lednový TopTen:

1. Ruzazdb, 2. Kaja K., 3. Hanibal, 4. Wolfík, 5. Matěj B., 6. David Š., 7. Tomáš A., 8. Lukáš J., 9. Usataveverka, 10. Petr-klokan

Hanibal i Wolfík se posunuli vzhůru, veliká gratulace!

29. 01. 2018

Milí učitelé, žáci, studenti, rodiče,

vyhlašujeme Turnaj tříd 2018 (pro 8. a 9. třídy ZŠ, všechny SŠ, SOŠ, SOU), který proběhne v týdnu 12.-18.3. 2018. Registrace probíhají nyní zde, jednotlivé třídy registruje učitel. Do března je ještě dost času hru natrénovat :-).

Těšíme se na vás!

08. 01. 2018

V prosinci herní vášeň lehce polevila. Evidujeme 1014 her, z toho 644 nenulových. Prosincový průměr činil 258 bodů. Prosincovým vítězem na body i na peníze je Ruzazdb. Nejvyšší dosažená částka překročila 15 milionů. Nejhorší částku, 5,5 milionu mínus uhrál Wolfík. 

A zde už opět oblíbený TopTen:

1. Ruzazdb, 2. Tatum Nigel, 3. Ondra Mareš, 4. King_of_Bombitch, 5. Hanibal, 6. Tonda Paral, 7. Milan Pohanka, 8. Lukáš Dřevo., 9. Rexim, 10. David Hampl

skvělá práce, gratulujeme!

|<První   <Předchozí    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    Další>   Poslední>|novinky 85-96 z 132
NASTAVENÍ COOKIES