28. 02. 2019

Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2019 - pravidla soutěže:

1. ABC finančního vzdělávání, o.p.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 29118531, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ABCfv“), pořádá tuto soutěž v on-line hře spravované na stránce www.fingrplay.cz pro školy,  (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Na vyžádání je možné hrát i dříve, o 1-2 dny (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se účastní třídy základních škol a jakékoli třídy středních škol, jejichž sídlo je v ČR, a které zaregistruje učitel nejpozději do 28.2. 2019 (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Princip Soutěže. Soutěžící hrají za sebe a v třídních týmech. Úkolem soutěžícího je provést rodinu úspěšně finančním životem v simulaci na stránce www.fingrplay.cz. Pořadatel na této stránce zveřejní turnaje pro registrované třídy, poskytne učitelům potřebné instrukce, přístupy a součinnost. Do soutěže vstupují pouze výsledky zahrané v příslušném turnaji. Výhercem je jedinec a třída, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. U jedince rozhoduje absolutní výše, u třídy průměr dosažených bodů přičemž minimální počet hráčů za třídu musí být min 10.

5. Výhra. Výhrou jsou věcné ceny pro jednotlivce, knížky, akce a pomůcky k dalšímu rozvoji a vzdělávání pro třídy (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře emailem uvedeným při registraci, nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel se následně s Výhercem dohodne na způsobu předání Výhry. 

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do hry FinGRplay.cz a vložením kódu pozvánky k soutěžnímu turnaji, vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho hráčské jméno (nick) a emailovou adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly.

11. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby při realizaci Soutěže, které nemůže ovlivnit, např. výpadky připojení, zastaralé prohlížeče, za doručení emailové zprávy o Výhře dle čl. 7 těchto Pravidel je-li adresa uvedena chybně, plná schránka atp.. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.FinGRplay.cz.

13. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.FinGRplay.cz.

14. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 28. 2. 2019. 

01. 02. 2019

V lednu jsme zaznamenali 2 539 her, z toho 1 230 nenulových (860 s kladným výsledkem, 361 s výsledkem záporným). Nejlepším lednovým hráčem je Orsi se ziskem 745 bodů. Nejlepší na peníze byla Anetka 12,9 mil. Nejhorší výsledek na body drží Admack, na peníze Lukáš. Lednový průměr je 195 bodů. A podle toptenu to byla spíš dámská jízda ...

Zde je lednový TopTen:

1. Orsi, 2. Danp, 3. Anetka, 4. Veronika, 5. Eliška, 6. Janinka, 7. Káča, 8. Jonáš, 9. HonzaMal, 10. Zuzka

Gratulujeme! 

03. 01. 2019

V prosinci jsme zaznamenali 2 435 her, z toho 1 406 s nenulovým výsledkem (946 s kladnými, 460 se zápornými body). Prosincový průměr je 171 bodů a 2,8 milionu v penězích. Nejlepší prosincový výsledek jsme zaznamenali 31.12. - hráč Orsi tu dosáhl skvělých 768 bodů a patří mu i druhý nejlepší finanční výsledek. Nejlepší finanční výsledek, 12,8 milionu uhrál Botek. A měli jsme tu i hojně rekordmanů do mínusu - Patryovič (-6,3 mil), Vojta01 či Svarinka. Nejvíc bodů v prosinci hráči získali na hypotéce, nejvíc sankcí investováním na dluh, podpojištěním, příliš opatrným či naopak příliš riskantním rozložením majetku.

A zde už prosincový topten:

1. Orsi, 2. Hajkis, 3. Zuzka, 4. Lena, 5. Zelenk15, 6. KasikJan, 7. Nika Holo, 8. Martin, 9. Mosagres, 10. Ivan

GRATULUJEME!

a těšíme se v Novém roce :-)

03. 12. 2018

V listopadu jsme zaznamenali 2 281 her, z toho 1 504 s nenulovým výsledkem. Listopadový průměr 194 bodů. Nejlepší bodový výsledek, 776 bodů, sehrál/a Liubaka. Nejlepší finanční výsledek, 14,1 mil, zaznamenal Ppavel. Nejhorší finanční skóre minus 7,6 mil Andrej. Přes 10mil s bodovým ziskem přes 600 bodů zahrál Geeglas.

Zde je 10 nejlepších:

1. Liubaka, 2. Jeremiaru, 3. Dan1993, 4. Tomaidesova, 5. Kasanda, 6. KasikJan, 7. Štěpařová Martina, 8. TuckovaK, 9. Blazek, 10. Vasek

Gratulujeme!

07. 11. 2018

V říjnu jsme zaznamenali 7 684 her, z toho 4 611 s nenulovým výsledkem. Říjnový bodový průměr je 369 bodů (od aktualizace hry nejlepší měsíc). Nejlepší finanční výsledek (20,5 mil) dosáhl Filip Kolman, nejhorší (-15 mil) zahrál Lucas.

Říjnový topten (a bylo to těžké bojiště):

1. Patcas1, 2. Jeremiaru, 3. Zachl, 4. Dmitrii Iv, 5. PetruVit, 6. SimaMarek, 7. HudecovaLucie, 8. Roman, 9. Mirinda, 10. KralMilan

Gratulujeme, to jsou velmi slušné výsledky!

26. 10. 2018

Hlásíme průběžné výsledky v turnaji ČZU cup 10 2018. K 26.10. evidujeme prozatím 82 výsledků nad požadovanou hranicí 550 bodů. Nejlepší výsledek (prozatím) 735 bodů patří hráči mil.kral1. Turnaj běží ještě do 30.10. do půlnoci.

02. 10. 2018

V září jsme zaznamenali 553 her, z toho 284 nenulových s průměrem 284 bodů. Nejlepší finanční výsledek (19 mil) dosáhl Salusta, nejhorší (-8,2 mil) Dominik.

Zářijový topten:

1. MILoš, 2. Jeremiaru, 3. Henrik, 4. Verunka, 5. PavlaV, 6. Martin, 7. Zulii69, 8. Jana, 9. Salusta, 10. Domnik

Gratulujeme a vítáme hráče trénující na turnaj tříd!

05. 09. 2018

V srpnu jsme zaznamenali 615 her z toho 453 s nenulovým výsledkem. Srpnový bodový průměr byl 287 bodů. Nejlepší výsledek na body i na peníze zahrál Henrik (15,9 mil). Nejhoší peněžní výsledek byl -5,9 mil.

Zde je srpnový topten:

1. Henrik, 2. Savage, 3. Danicekcze, 4. Martiti, 5. Hanibal, 6. Ludvmaja, 7. Tomxiq, 8. TeamPePe, 9. Rafael, 10. Tereza

Gratulujeme!

01. 08. 2018

V červenci jsme zaznamenali 391 her, z toho 305 s nenulovým výsledkem, z toho 236 s kladným, 69 se záporným. Červencový bodový průměr je 259 bodů, finanční průměr 2,74 mil. Nejlepší bodový výsledek (744 bodů) uhrál Martiti, nejhorší bodový výsledek (-806 bodů) ROlda. Nejlepší finanční výsledek dosáhl Sidonius, nejhorší Korsok. Nejlepší body s nejlepším finančním výsledkem dosáhl Brancikovac

A zde je červencový Top Ten:

1. Martiti, 2. Dlivansky, 3. Michal J., 4. Brancikovac, 5. Eška, 6. Gic, 7. Hanibal, 8. Monty Jack, 9. Kiki, 10. Emicko

GRATULUJEME! A kráásné prázdniny přejeme :-)!

10. 07. 2018

V červnu jsme zaznamenali 2052 her, 1251 s nenulovým výsledkem, z toho 829 s kladným, 422 se záporným. Průměr bodů činil 169, průměrné peníze 2,4 mil. Nejlepší finanční výsledek 12,8 mil dosáhla Veronika. Nejhorší, mínus 5,4 mil dosáhla Elizabeth20. Nejlepší finanční výsledek s nej body zahrál Kryštof (657 bodů, 11,5 mil).

Zde je červnový topten:

1. Martiti, 2. Annie.walkerova, 3. Viktor, 4. Kushallus, 5. HonzaMal, 6. Fixly, 7. Dlivansky, 8. Pavel, 9. Marek, 10. Patricie

Gratulujeme!

01. 06. 2018

V květnu probíhal Narozeninový turnaj (NT) o ceny. Zaznamenali jsme 6 223 her, z toho 4 039 nenulových. 3 044 kladných, 995 záporných. Výherce turnaje "jerrynn" se v celkovém květnovém pořadí umístil na 5. místě. Vítězem květnového žebříčku je "HonzaMal". Na peníze však nejvíc (18mil.) i nejméně (mínus 23mil.) dosáhl hráč "Dick more". Květnový průměr patří k nejlepším: 251 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. HonzaMal, 2. Cajty, 3. miri, 4. Kushallus, 5. jerrynn, 6. hanik, 7. jolanka, 8. Martiti, 9. fehy, 10. peetaa22

01. 05. 2018

V dubnu jsme zaznamenali 1 653 výsledků, z toho 761 nenulových. 571 kladných, 190 záporných. Nejhorší finanční výsledek dosáhl "Andy" mínus 7,1 mil. Nejlepší finanční výsledek 36,1 mil. zahrál a vítězem na body i na peníze byl jednoznačně "MIloš". Jeho výsledek ovlivnil i dubnový průměr, který byl vysoký 233 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. MIloš, 2. Leny, 3. Franta, 4. Sidoninka, 5. Lucie, 6. Pavla, 7. Jan, 8. Tyrael, 9. Alina, 10. Cabadaj

Gratulujeme!

|<První   <Předchozí    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    Další>   Poslední>|novinky 73-84 z 129
NASTAVENÍ COOKIES