13. 03. 2018

Turnaj tříd 2018 je v plném proudu. První výsledky už máme z Pardubic. Zaznamenali jsme 67 her, nejlepší dosažený průměr třídy zatím od 2.B z EDUCA Pardubice. Jen tak dál :-)!
Výsledky jsou k mání na této stránce vždy po ukončení turnaje na https://www.fingrplay.cz/cs/tournament. Největší výsledkovou smršť tu čekáme v pátek 16.3. v 16:01 hod, poslední výsledky naběhnou v neděli 18.3. v 16:01. Příští týden pak vše vyhodnotíme. 

01. 03. 2018

Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2018

Pravidla soutěže:

1. Pořadatel: ABC finančního vzdělávání, o.p.s., Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO 29118531, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 155 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ABCfv“), pořádá tuto soutěž v on-line hře spravované na stránce www.FinGRplay.cz pro školy,  (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 12. 3. 2018 do 18. 3. 2018. Pro školy, které mají v tomto týdnu jarní prázdniny, probíhá soutěž o týden dříve. (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se účastní třídy základních škol a jakékoli třídy středních škol, jejichž sídlo je v ČR, a které zaregistruje učitel nejpozději do 7.3. 2018 (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Princip Soutěže. Soutěžící hrají za sebe i v třídních týmech. Úkolem soutěžícího je provést rodinu úspěšně finančním životem v simulaci na stránce www.FinGRplay.cz. Pořadatel na této stránce zveřejní turnaje pro registrované třídy, poskytne učitelům potřebné instrukce, přístupy a součinnost. Do soutěže vstupují pouze výsledky zahrané v příslušném turnaji. Výhercem je jedinec a třída, kteří dosáhnou nejvyššího bodového zisku. U jedince rozhoduje absolutní výše, u třídy průměr dosažených bodů. 

5. Výhra. Výhrou jsou knížky, akce a pomůcky k dalšímu rozvoji a vzdělávání ve finanční oblasti (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře emailem uvedeným při registraci, nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel se následně s Výhercem dohodne na způsobu předání Výhry. 

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do hry FinGRplay.cz a vložením kódu pozvánky k soutěžnímu turnaji, vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho hráčské jméno (nick) a emailovou adresu, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů).

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly.

11. Pořadatel nenese odpovědnost za technické chyby při realizaci Soutěže, které nemůže ovlivnit, např. výpadky připojení, zastaralé prohlížeče, za doručení emailové zprávy o Výhře dle čl. 7 těchto Pravidel je-li adresa uvedena chybně, plná schránka atp.. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.FinGRplay.cz. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.FinGRplay.cz. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 26. 2. 2018. 

01. 03. 2018

V únoru jsme zaznamenali 6 801 her, z toho 2 657 her s nenulovým výsledkem. 1924 výsledků kladných, 733 záporných. Nejhorší výsledek zahrál "oskarbukovsky" mínus 6,5 milionu. Nejlepší finanční výsledek (s kladnými body) zahrál "Jan", získal přes 14 mil. Únorový bodový průměr činil 154 bodů.

Zde jsou nejlepší hráči:

1. Jan, 2. Franta, 3. Martin, 4. Renault megane, 5. xyzzy640, 6. kadlec14, 7. MIloš, 8. adam, 9. Sidoninka, 10. Hanibal

Gratulujeme!

12. 02. 2018

Uspět v lednu bylo krapet snazší. Evidujeme 882 her, z toho 401 nenulových (55 záporných výsledků, 346 kladných). Lednový průměr činil 232 bodů. A lednovým vítězem na body je opět Ruzazdb. Na peníze však Pasha 95. Nejvyšší dosažená částka překročila 17 milionů. Nejhorší částku mínus 3,4 milionu uhrála Marttinka. Rekordmanem se zápornými body je Patrik (-4 118) a opravdu netušíme, jak toho dosáhl :-).

Zde je lednový TopTen:

1. Ruzazdb, 2. Kaja K., 3. Hanibal, 4. Wolfík, 5. Matěj B., 6. David Š., 7. Tomáš A., 8. Lukáš J., 9. Usataveverka, 10. Petr-klokan

Hanibal i Wolfík se posunuli vzhůru, veliká gratulace!

29. 01. 2018

Milí učitelé, žáci, studenti, rodiče,

vyhlašujeme Turnaj tříd 2018 (pro 8. a 9. třídy ZŠ, všechny SŠ, SOŠ, SOU), který proběhne v týdnu 12.-18.3. 2018. Registrace probíhají nyní zde, jednotlivé třídy registruje učitel. Do března je ještě dost času hru natrénovat :-).

Těšíme se na vás!

08. 01. 2018

V prosinci herní vášeň lehce polevila. Evidujeme 1014 her, z toho 644 nenulových. Prosincový průměr činil 258 bodů. Prosincovým vítězem na body i na peníze je Ruzazdb. Nejvyšší dosažená částka překročila 15 milionů. Nejhorší částku, 5,5 milionu mínus uhrál Wolfík. 

A zde už opět oblíbený TopTen:

1. Ruzazdb, 2. Tatum Nigel, 3. Ondra Mareš, 4. King_of_Bombitch, 5. Hanibal, 6. Tonda Paral, 7. Milan Pohanka, 8. Lukáš Dřevo., 9. Rexim, 10. David Hampl

skvělá práce, gratulujeme!

01. 12. 2017

V listopadu evidujeme 10 648 her, z nich 6 327 s nenulovým výsledkem, 5 899 s kladným, 429 se záporným. Průměr nenulových her je 304 bodů, velmi slušný a postarali se o něj podle všeho hlavně studenti ČZU.  Nejvíc bodů v této těžké konkurenci získal Iaroslav. Nejvíc peněz, neobvykle mnoho, uhrál Jan, přes 21 milionů.

Listopadový TopTen:

1. Iaroslav, 2. Jan, 3. Veronika Marková, 4. Magda, 5. Alina, 6. Hajek Tom, 7. Olga, 8. Antonín, 9. Maryna, 10. Hrabis

Velká gratulace!

03. 11. 2017

V říjnu jsme zaznamenali 1701 her, z toho 693 s nenulovým výsledkem (85 % plusových, 15 % mínusových). Průměr 221 bodů. Nejlepší finanční výsledek (+12,6 milionů) dosáhl/a AD s rodinou Dlaskových (příjmy 19 a 17 tisíc). Nejhorší finanční výsledek (-6,3 milionu) náleží Peterovi. Nejkurióznější výsledek uhrála Michaela (-227 bodů s 10 miliony). 

Říjnový TopTen:

1. Kalio, 2. Tatum, 3. Poipop, 4. J, 5. Tithian, 6. Alina, 7. Mitas, 8. AD, 9. Radim, 10. Ivan

Gratulujeme!

05. 10. 2017

V září se tu hrálo 6 turnajů, 606 her, z toho 297 s nenulovým výsledkem. Průměr klesl na 269 bodů. Nejlepší finanční výsledek (+15 milionů) dosáhl/a Anon27. Nejhorší finanční výsledek (-4,8 milionu) náleží hráči yvici. Nezajímavější výsledek sehrál/a DotekMeduzy (14 milionů se zápornými body). 

A zde už zářijový TopTen:

1. mitas, 2. Jura, 3. Andromeda, 4. J, 5. Popo, 6. Petr, 7. Kopeiva1, 8. Marcel, 9. Martin, 10. Dominik

Gratulujeme!

06. 09. 2017

V srpnu jsme zaznamenali 290 her, z toho 208 s nenulovým výsledkem. O skvělý průměr, 389 bodů, se zasloužili nejspíš skalní hráči. Nejlepší bodový výsledek dosáhl mitas, nejlepší finanční výsledek bazikpetr (skoro 12 mil.). Nejhorší finanční výsledek činil mínus 2,3 mil.

Zde je srpnový TopTen:

1. mitas, 2. bazikpetr, 3. Wayne, 4. MYShuge, 5. Roman, 6. Jura, 7. Marian, 8. Andromeda, 9. Verča, 10. Kelish

Gratulujeme! 

11. 08. 2017

V červenci herní vášeň polevila. Zaznamenali jsme 740 her, z toho 374 s nenulovým výsledkem. Průměr nenulových výsledků činil 200 bodů a 3,86 mil v penězích. Nejlepší finanční výsledek s kladnými body uhrál Will (13,4 mil), se zápornými body si hrál pasha95 (20mil). Nejhorší finanční výsledek činil - 3,8 mil.

Zde je červencový TopTen:

1. bazik petr, 2. Will, 3. mitas, 4. Leco881, 5. MYShuge, 6. Hanibal, 7. Jura, 8. Fishi1996, 9. Andromeda, 10. Adolf

Gratulujeme!

03. 07. 2017

V červnu evidujeme 4 167 her, z toho 1 039 s nenulovým výsledkem, z toho 695 zahraných s plusovými body (průměr 205 bodů), 344 s mínusovými body (průměr -220 bodů). Finanční rozpětí výsledků podobné, jako minulý měsíc ... nejhorší výsledek mínus 4,2 milionu zahraný hráčem "Tondou", nejlepší 23,8 milionu zahraný hráčem "Milanoo".

Zde je červnový TopTen (podle počtu her to nebylo nic snadného :-):

1. Poipop 2. Milanoo, 3. budova01, 4. Ondřej, 5. Bazikpetr, 6. MYShuge, 7. IvetaMat, 8. Adolf, 9. RaskaTheFurry, 10.  Oliver Blažej

Gratulujeme!

|<První   <Předchozí    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    Další>   Poslední>|novinky 73-84 z 114
NASTAVENÍ COOKIES